Welkom op de website van Remedial Teaching Castricum.

Caroline Titulaer

caroline@rtcastricum.nl

Tel. 06- 23232192

Remedial Teaching Castricum

· Gediplomeerd remedial teacher (Master SEN)
· Vrijblijvend intakegesprek
· Gedegen onderzoek
· Uitgebreide orthotheek
· Flexibel
· Hulp op maat


Remedial Teaching Castricum is een particuliere praktijk voor onderzoek, advies en individuele begeleiding van kinderen met leer- en/of gedragsproblemen.

De praktijk richt zich op het geven van hulp op maat aan basisschoolleerlingen en aan leerlingen van het voorgezet onderwijs.Er kan hulp verleend worden op het gebied van:

·       taal

·       lezen (technisch en begrijpend lezen)

·       spelling

·       werkwoordspelling

·       rekenen

·       schrijven

·       faalangst

·       werkhouding  en concentratie (ADHD)Voor brugklasleerlingen is er een cursus werkwoordspelling. 

Eindexamenkandidaten vmbo/havo kunnen een training volgen ter voorbereiding op het examen Nederlands (tekstbegrip en samenvatten).

Er kan begeleiding geboden worden bij het maken en nakijken van verslagen.