Welkom op de website van Remedial Teaching Castricum.

Caroline Titulaer

caroline@rtcastricum.nl

Tel. 06- 23232192

Remedial Teaching Castricum

· Gediplomeerd remedial teacher (Master SEN)
· Vrijblijvend intakegesprek
· Gedegen onderzoek
· Uitgebreide orthotheek
· Flexibel
· Hulp op maat


Werkwijze

Mijn werkwijze is als volgt:

a. Aanmelding

b. Intakegesprek

c. Pedagogisch didactisch onderzoek met schriftelijke rapportage

d. Adviesgesprek

e. Remedial teaching

f. Evaluatie en afsluiting of vervolgtraject.a. Aanmelding

Dit kan telefonisch of via het contactformulier van de website. U geeft in grote lijnen aan welke hulp u voor uw kind wenst.
We maken een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Dit is tevens het intakegesprek.b. Intakegesprek

We bespreken de mogelijkheden van remedial teaching voor uw kind.
Ik zal vooral naar u luisteren maar ook een aantal vragen stellen om een duidelijk beeld te krijgen van de voorgeschiedenis en uw hulpvraag.
Om dit gesprek effectiever te laten verlopen vraag ik u om alvast het online in te vullen en daarnaast mee te nemen:
·       toetsgegevens
*1 en rapporten van school
·       recent gemaakt schoolwerk
Indien aanwezig:
·       eerder uitgevoerde handelingsplannen
·       rapporten van eerder uitgevoerde onderzoeken door andere deskundigen.

Wanneer uw hulpvraag aansluit bij wat ik kan bieden, kan ik een pedagogisch didactisch onderzoek uitvoeren.
U hoeft hierover nog niet tijdens het intakegesprek te beslissen.c. Pedagogisch didactisch onderzoek

Dit onderzoek is nodig om voor uw kind een passend handelingsplan te maken. Het onderzoek houdt in dat ik met uw kind een gesprek heb en indien nodig een paar toetsen afneem.
Ik spreek met de leerkracht/intern begeleider en eventueel met een andere deskundige. Overleg met school is belangrijk om ervoor te zorgen dat ik zoveel mogelijk kan aansluiten bij de methode die op school wordt gebruikt.
Ook blijkt uit onderzoek dat samenwerking tussen ouders, school, de remedial teacher en uw kind tot het beste resultaat leidt.
Uiteraard overleg ik alleen met school na toestemming van u.d. Adviesgesprek

In dit gesprek informeer ik u over de onderzoeksresultaten. U ontvangt hiervan een schriftelijk verslag.
Wanneer blijkt dat uw kind begeleiding nodig heeft en u ermee akkoord gaat dat ik uw kind ga begeleiden, dan stel ik een handelingsplan op.
In dit plan beschrijf ik de doelen die ik met de remedial teaching wil bereiken, de manier waarop dit gebeurt en de duur van het begeleidingstraject.
Wanneer u met dit plan akkoord gaat, begint de begeleiding van uw kind.e. Begeleiding van uw kind

Ik begeleid uw kind bij voorkeur in de praktijk. Soms is het ook mogelijk om op school remedial teaching te geven. De duur van de remedial teaching varieert. Een handelingsplan wordt voor maximaal 3 maanden gemaakt.
Meestal bestaat de begeleiding uit een sessie van een uur per week. Remedial teaching is pas écht succesvol wanneer u als ouder of verzorger meedoet en drie of vier keer per week ongeveer 15 minuten met uw kind oefent of betrokken bent bij de opdrachten die uw kind thuis moet maken.f. Evaluatie en afsluiting of vervolgtraject.

Na afloop van de met u afgesproken begeleidingsperiode (maximaal 3 maanden) wordt het resultaat van het remedial teaching traject met u besproken.
Afhankelijk van het bereikte resultaat wordt de hulp beëindigd of kunt u besluiten deze voort te zetten.

*1 Dit is vaak een overzicht van de Cito-toets resultaten, behaald vanaf groep 1 t/m heden.