Welkom op de website van Remedial Teaching Castricum.

Caroline Titulaer

caroline@rtcastricum.nl

Tel. 06- 23232192

Remedial Teaching Castricum

· Gediplomeerd remedial teacher (Master SEN)
· Vrijblijvend intakegesprek
· Gedegen onderzoek
· Uitgebreide orthotheek
· Flexibel
· Hulp op maat


Tarieven en voorwaarden Remedial Teaching Castricum
Tarieven 2019


Intakegesprek
kosteloos

Pedagogisch didactisch onderzoek*
€.
200,00
Rekenen, lezen, begrijpend lezen en spelling.

Lees- en spellingonderzoek*
€.
300,00

Deelonderzoek (inclusief verslag)
€.
60,00

Handelingsplan
€.
50,00

Screeningtesten en -onderzoeken (inclusief voor- nagesprek en verslag)
Kleuterscreening voorbereidend rekenen (UGT-R)
€.
75,00
Kleuterscreening lees- en spellingvoorwaarden
€.
100,00
Dyslexie screeningtest (DST)
€.
145,00
Dyscalculie screeningtest (ZAREKI-R-NL)
€.
145,00
ADHD-screeningonderzoek  (incl. observaties)
€.
195,00
Faalangst screeningonderzoek  (incl. observaties)
€.
195,00
Remedial teaching/begeleiding 60 min 
€.
49,00
Remedial teaching/begeleiding 30  min
€.
26,00
(inclusief  voorbereiding, verslaglegging en materiaal)
Evaluatiegesprek (maximaal  30 minuten; eenmaal per handelingsplan)
kosteloos
Cursussen en trainingen  60 min.
€.
30,00
Bij meer leerlingen (max. 3)
€.
25,00
Cursus werkwoordspelling voor brugklassers
Training eindexamen Nederlands (tekstbegrip en samenvatting)
Telefonisch contact  per 15 minuten
€.
7,50
Gesprek op school, met ouders of een externe deskundige per 15 minuten
(Na overleg met of op verzoek van ouders)
€.
10,00
(excl. reiskosten)
Reiskosten (vergoeding per kilometer)
€.
0,39


Remedial teaching is vrijgesteld van BTW.

*Volledig onderzoek, inclusief gesprek met een externe betrokkene (leerkracht, behandelaar) adviesgesprek en onderzoeksverslag.

Voorwaarden:

·       Bij verhindering dient u tenminste 24 uur van tevoren af te zeggen, anders wordt de behandeling alsnog in rekening gebracht.
        De eerste keer betaalt u de helft, een volgende keer het volledige bedrag.

·       Betaling  per maand. U ontvangt hiervoor een factuur. U dient het bedrag binnen 14 dagen na ontvangst over te maken.

·       U kunt de behandeling te allen tijde beëindigen. De minimale opzegtermijn is een week.

·       U heeft kennis genomen van de tarieven en de voorwaarden van Remedial Teaching Castricum